fbpx

Ön saç çizgisi ya da alın çizgisi olarak adlandırılan çizgi, alın ve saçların birleştiği hattı ifade etmektedir. Saç ekimi operasyonunda başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden biri, ön saç çizgisinin ideal şekilde planlanması ve uygulanmasıdır. Ön saç çizgisinin başarıyla belirlenip ekimin bu doğrultuda yapıldığı saç ekimi operasyonlarında, doğal görünümün yakalanma ihtimali çok daha yüksektir.

Saçlar, özellikle erkek tipi saç dökülmelerinde, dökülmeye alın bölgesinden başlar. Saç dökülmesinin sürmesi durumunda bu bölgedeki açıklık gitgide artar ve ön saç çizgisi kaybolur. Saç dökülmesi problemi yaşayan kişilerin saç ekimi operasyonu yaptırmaya karar vermeleri durumunda; dökülme süreci saç ekimi için uygunsa ilk yapılacak işlemlerden birisi ön saç çizgisinin planlanmasıdır. Planlanacak ön saç çizgisinin tasarımı, her hastada farklılık göstermektedir. Hastanın genel saç ve yüz yapısı, cinsiyeti ve yaşı gibi kriterler ön saç çizgisinin belirlenmesinde önemli kriterlerdir. Örnek vermek gerekirse; erkeklerde şakak bölümünde keskin hatlara sahip olan alın çizgisi kadınlarda daha düz formda çekilmektedir. 

Saç ekimi öncesi ön saç çizgisinin planlanmasında altın oran hesaplamalarından da faydalanılmaktadır.

Saç ekimi operasyonları öncesinde gerçekleştirilen ön saç çizgisi planlaması; aynı zamanda hastanın doğuştan sahip olduğu alın açıklığına yönelik ekimlerde, seyrek saçlaraya yönelik sıklaştırma ekimlerinde ve hatalı saç ekimi operasyonları sonrası alın çizgisi düzeltme işlemlerinde tercih edilmektedir.

Ön saç çizgisi neden çok önemlidir?

Saç ekimi operasyonları tamamen estetik kaygıları gidermek amacıyla uygulanan mikrocerrahi operasyonlarıdır. Dolayısıyla tüm beklenti, ortaya doğal ve estetik bir görünüm çıkmasına yöneliktir. Ön saç çizgisinin doğru belirlenmesi kişinin yüz ifadesini doğrudan etkilediğinden büyük öneme sahiptir. Hastanın dış görünümünden tahmin edilen yaşını önemli oranda gençleştirir. Saç ekimi sonrası en fazla dikkat çeken ve en hızlı fark edilen bölgelerin başında gelen ön saç çizgisi, saç ekiminde başarının en temel kriterlerindendir.

Ön saç çizgisi nasıl planlanır ve nerede olmalıdır?

Ön saç çizgisinin nerede konumlandırılacağına karar vermeden önce, saç analizi ve saç yoğunluğu uygulamaları ile ekilecek greft miktarı gibi ölçümler tamamlanır. Akabinde, literatürdeki kriterler ve hastanın beklentileri doğrultusunda ön saç çizgisinin belirlenmesi aşamasına geçilir. Ön saç çizgisinde ideal formun belirlenmesinde göz önünde bulundurulan kriterler şu şekildedir:

  • Kişinin burun-çene-kaş gibi bölümlerinin birbirlerine olan orantısı hesaplanarak ideal bir alın çizgisi konumu belirlenmeye çalışılır.
  • Alın çizgisi ile kaşlar arasındaki mesafe yaklaşık olarak dört parmak genişliğe denk gelmelidir.
  • Kaşların kaldırıldığı durumda alında beliren en üst çizgi ile alın çizgisi arası 1 cm olmalıdır.
  • Ön saç çizgisinin kavisi, kişinin yüz hatlarına uygun şekilde planlanmalıdır.
Saç Ekimi Alın Çizgisi

Ön saç çizgisi belirlemede önemli kriterler

Ön saç çizgisinin belirlenme sürecinde yaş, cinsiyet gibi faktörlerin yanı sıra dökülme düzeyi ve donör alanın yeterliliği de önem arz etmektedir. Donör bölgedeki saçların kaliteli, güçlü ve kalın yapıda olması; yapılacak operasyonda çok daha az greft kullanılarak maksimum yoğunluk elde edilmesini sağlar. Alın çizgisi planlamasındaki önemli kriterleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Hastanın yaşı ve cinsiyeti
  • Hastanın yüz hatları
  • Ekim alanının genişliği
  • Donör bölge yoğunluğu
  • Saçın kalite düzeyi
Hastanın yaşı ve cinsiyeti

Ön saç çizgisinin belirlenmesinde, her yaş grubuna uygun olarak kabul edilen belirli ölçütler mevcuttur. Bu ölçütler doğrultusunda yapılan planlamalar doğal görünüme katkı sağlamaktadır. Örneğin; ileri yaştaki hastalarda yeterli greft miktarı olsa da ön saç çizgisini genç bireylerdeki gibi kaşlara yaklaştırmak doğal görünümün aksi bir uygulama olacaktır. Aynı şekilde genç hastalarda ön saç çizgisini geride planlayarak alın bölgesini geniş bırakmak operasyonun amacına ters düşen bir durumdur.

Diğer taraftan ön saç çizgisi, hastanın cinsiyetine göre de farklılık göstermektedir. Her iki cinsiyetin de karakteristiğine uygun keskin ya da kavisli hatlar tercih edilerek ideal görünüm elde edilebilmektedir.

Hastanın yüz hatları

Hastanın yüz hatları ön saç çizgisinin planlanmasında önemli bir göreve sahiptir. Ortalama bir kişide alın genişliği 7 cm civarında olmakla birlikte daha küçük ya da daha büyük yüz hatlarına sahip kişilerde bu genişlik orantısal olarak değişmektedir. Alın çizgisinin ideal koşullarda belirlenmesi için altın oran hesaplamaları yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Ekim alanının genişliği

Saç ekimi operasyonlarında istenen doğal görünümün elde edilebilmesi için; dökülmenin gerçekleştiği alanın, donör bölgedeki greftlerle kapatılabilecek genişlikte olması gerekir. Ekim yapılacak alanın fazla geniş olması, eldeki greftlerin yetersiz kalmasına neden olacağından ön saç çizgisi daha geride konumlandırılabilmektedir.

Donör bölge yoğunluğu

Ekim yapılacak alanın genişliği normal seviyede de olsa, donör bölgede yeterli miktarda saç grefti bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda, elde edilen saç köklerinin ekim alanına dengeli şekilde yerleştirilebilmesi için ön saç çizgisi geriye çekilebilmektedir.

Saçın kalite düzeyi

Ekim alanının ideal şekilde kapanabilmesi için, donör bölgeden alınan saç greftlerinin güçlü, sağlıklı ve kaliteli yapıda olması gerekir. Bu greftlerin istenen kalitede olmaması durumunda ise birim alana çok daha fazla ekim yapılması gerekeceğinden, ön saç çizgisi mecburen istenenden daha geride konumlandırılır.

İlginizi Çekebilir:
Lazerle Ön Saç Çizgisi Belirleme

Ön saç çizgisi tasarımında doğallık

Ön saç çizgisi tasarımında doğal görünümün elde edilmesi için hattın kavisi, ekim için açılan kanalların açıları ve ekilen köklerin dizilişine de özen gösterilmelidir.

Kavis
Alın çizgisinin kavisi belirlenirken; alnın genişliği ve açıklık düzeyi, şakakların boyutu ve kırışıklık başlangıcı göz önünde bulundurulur. Kadınlarda genellikle hilal şeklinde veya düz formda alın çizgisi tercih edilir. Erkeklerde ise daha maskülen bir görünüm için, şakaklarda bir girinti bırakılarak U, V ya da M harfine benzeyen şekiller uygulanabilmektedir. Üçgen ve oval formda ön saç çizgileri de tercih edilen diğer kavis çeşitleridir.

Ekilen köklerin dizilişi
Saç ekiminin genelinde olduğu gibi ön saç çizgisinde de kökler tamamen muntazam bir sıralamayla ekilmemelidir. Ekim öncesi saçlarımız nasıl yan yana sıralı bir şekilde çıkmıyor, düzensiz bir formda saç derimize dengeli şekilde dağılıyorsa ön saç çizgisi belirlenirken de bu duruma dikkat edilmelidir. Genellikle tuğla dizimini andıran; her kökün, arkasındaki iki kökün ortasında yer alacağı şekilde dizilim yapılmaktadır.

Kanal açıları
Saç ekimi yapılacak alanda açılan kanallar, saçlarımızın çıkış açısına ve bulundukları konuma uygun açılarda açılmalıdır. Alın çizgisi belirlenirken de bu prensip doğrultusunda çalışma yapılmalı; hastanın alın bölgesindeki kanalların açısı yaklaşık 30 derece, şakak bölgesindeki kanalların açısı ise 45 derece civarlarında olmalıdır.

Ön saç çizgisi düzeltme operasyonu

Doğuştan kaynaklanan ya da sonradan yaşanan saç dökülmeleri neticesinde kişinin alın bölgesinde açılmalar meydana gelebilmektedir. Saç ekimi operasyonu dahilinde yapılan ekim işlemleriyle bu açıklık doğal görünümlü şekilde kapatılabilmektedir. Ayrıca hatalı bir saç ekimi operasyonu sonrası alın çizgisinden memnun olmayan kişiler de ön saç çizgisi düzeltme operasyonu yaptırabilirler. Bu operasyonun süreci, saç ekimi operasyonundan farksızdır. Ön saç çizgisinin geriye çekilmesi için, hastanın alnına yakın bölgedeki saç greftleri daha geriye ve tepe noktalara nakledilir. Geride bırakılan alın çizgisi için ise donör bölgeden alınan greftler bu bölgeye ekilerek ideal çizginin oluşturulması amaçlanır. Ön saç çizgisi düzeltme operasyonu sonrasında, ekimi yapılan saçların doğal görünüme kavuşması yaklaşık olarak 1 yıl almaktadır.